Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція Ніжинського міськрайонного суду
та перелік підсудних справ
 
          На Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області, як на місцевий суд першої інстанції припадає основне навантаження, оскільки судом розглядається абсолютна більшість цивільних, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративне правопорушення. Справи по суті розглядаються в судовому зсіданні, вперше, безпосередньо, як правило одноособово суддею, який діє від імені суду, у відкритому чи закритому судовому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципі правосуддя, досліджує докази, отримуючи їх через пояснення позивача та відповідача, покази підсудного, потерпілого, свідків, заслуховує експерта стосовно його висновку у справі та ін. і виносить вирок чи рішення у справі, які після набрання ними чинності є обов’язковими до виконання.
          У кримінальній справі суд встановлює винуватість чи не винуватість підсудного й вирішує питання про покарання винного. У цивільних справах суд визначає наявність чи відсутність певних правовідносин, юридичних фактів або юридичного стану, вирішує по суті подані до суду позови, заяви та скарги (задовольняє або відмовляє у їх задоволенні).
         Судові рішення місцевих судів підлягають протягом певного строку, встановленого процесуальним законодавством, апеляційному та касаційному оскарженню і скасувати рішення місцевого суду може лише апеляційна чи касаційна інстанція за певних умов ( наприклад у ст. 367 КПК України передбачено підстави для скасування або зміни судових рішень, наприклад: однобічність або неповнота досудового чи судового слідства; істотне порушення КПЗ; неправильне застосування КЗ; невідповідність покарання тяжкості злочину та особі засудженого та ін).
          Юрисдикція Ніжинського міськрайонного суду охоплює всі кримінальні справи, за винятком справ про злочини проти національної безпеки України та злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, оскільки такі справи підсудні апеляційним судам.
           У порядку цивільного судочинства Ніжинський міськрайонний суд розглядає майже всі цивільні справи щодо спорів, які виникають із цивільних, сімейних, трудових та кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін є громадянин. Суд розглядає також окремі категорії справ, тобто мова йде про справи окремого провадження:
             - про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним;
             - про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення громадянина померлим;
             - про усиновлення дітей, які проживають на території України;
             - про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;
             - про встановлення фактів, щ мають юридичне значення;
             - про відновлення прав на цінні папери на пред’явника;
             - про оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.
             Згідно з нормами ЦПК на сьогоднішній день загальні суди розглядають справи, що виникають з адміністративно – правових відносин.
            До компетенції Ніжинського міськрайонного суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» віднесено  розгляд справ про адміністративні правопорушення.
          Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області, як місцевий суд І інстанції ухвалює рішення, які не можуть бути скасовані або змінені ним же.
            Судді суду здійснюють:
            1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
            2) процесуальні дії й організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;
         3) контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, ухвалених під їх головуванням, а також інші повноваження, визначені відповідно до діючого законодавства.
           Кожен суддя суду зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для своєчасного та якісного розгляду справ, які до нього надійшли. Для забезпечення своєчасного і належного розгляду справи суддя здійснює такі організаційні заходи як:
         - забезпечення своєчасного вручення підсудному копії обвинувального висновку, а в цивільній справі – вручення відповідачу копії позовної заяви;
            - забезпечення своєчасної явки в судове засідання осіб, які викликаються;
            - забезпечення права на ознайомлення з матеріалами справи заінтересованих осіб;
            - вжиття заходів, які залежать від судді, до своєчасного початку процесу в суді тощо.

          Судді Ніжинського міськрайонного суду використовують всі можливості для якісного та оперативного розгляду справ, що є у їхньому провадженні, проте кадрова ситуація (троє працюючих суддів при наявності штатної чисельності – десять суддів) об’єктивно впливає на дотримання розумних строків розгляду справ.
         Разом з цим запевняємо, що в умовах безпрецедентного навантаження суддів, вживатимуться всі необхідні заходи щодо забезпечення права кожного на справедливий суд.

                                     Тому просимо поставитися з розумінням до досить тривалих строків розгляду справ !!!