Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Відповідальні особи за забезпечення доступу до публічної інформації

Президентом України для впровадження  європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».

        На виконання цього закону Головою Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

Відповідальною за організацію доступу у встановленому порядку до публічної інформації, якою володіє Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області, та систематичне ведення обліку документів, які містять таку інформацію, є керівник апарату суду – Павленко Ольга Василівна (контактний телефон (04631) 5-49-34).

Відповідальною за систематичне та оперативне оприлюднення інформації про діяльність Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області та документів з організації його діяльності на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, відповідно до вимог чинного законодавства, є консультант суду  – Павленко Віктор Миколайович (контактний телефон (04631) 3-10-19)

Цими працівниками буде реалізовуватись права громадян на доступ до публічної інформації Ніжинського місьрайонного суду Чернігівської області.

Надання публічної інформації суду здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон

(04631) 5-49-34

електронна пошта: inbox@ng.cn.court.gov.ua

письмово: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-А, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області (на конверті вказувати "Публічна інформація");