Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Основні завдання, місія та функції Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
 
          Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
            Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
           Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію як будь-якого суду, так і безпосередньо Ніжинського районного суду Чернігівської області області - здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцію і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
       Функцією Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області, як суду першої інстанції, є здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законодавством щодо його підсудності. Суд розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Розгляд справ відбувається відповідно до порядку передбаченого процесуальними законами: Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.  
 
 
      Ми завжди стоїмо на варті захисту Ваших прав, свобод
та законних інтересів!