Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

                  

       Структура суду складається з двох основних частин: судового корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.
          Серед судового корпусу варто виокремити голову Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області та двох суддів.
          Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду. Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
          Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.
       До апарату Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області входять: помічники суддів, головний спеціаліст з інформаційних технологій, консультанти суду, старші секретарі суду, секретарі судового засідання, секретарі суду, старший судовий розпорядник, судовий розпорядник, завідуючий архівом, водій, прибиральниця та робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.
        Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.
        Кожен суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.

 

Судді та апарат Ніжинського міськрайонного суду

 

П.І.Б.

Посада

Робочий телефон

Пантелієнко Валентина Григорівна

Цирень Оксана Сергіївна

Філоненко Ольга Володимирівна

Голова суду

суддя

помічник судді

 

секретар судових засідань

3-10-99

7-57-60

7-57-60 перший поверх

Ковальова

Тетяна Георгіївна

 

Марченко Юлія Олексіївна

 

Кононяко Світлана Анатоліївна

 

суддя

помічник судді

секретар судових засідань

7-54-32

7-57-60

7-57-60 перший поверх

Олійник Володимир Петрович

Павленко Оксана Василівна

Шадура Ірина Юріївна

 

суддя

помічник судді

секретар судових засідань

 

7-53-99

3-16-39

3-16-39

другий поверх

Чернушенко Єлізавета Антонівна

 

Гришкевич Вікторія Олександрівна

суддя

 

помічник судді

7-54-01

другий поверх

7-57-60

перший поверх

Павленко Ольга Василівна

керівник апарату суду

5-49-34

другий поверх

Финенко Оксана Миколаївна

заступник керівника апарату суду

5-49-34

другий поверх 

Полторацька Валентина Миколаївна

 

Кубрак Наталія Миколаївна

 

Носилевська Оксана Віталіївна

 

Капленко Ігор Олексійович

 

Ісаєнко Аліна Миколаївна

 

Полєтавкіна Марина Олександрівна

 

Заколодна Юлія Олександрівна

 

Бережняк Оксана Олександрівна

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

 

секретар судових засідань

3-16-40

другий поверх

3-16-39

другий поверх

3-16-39

другий поверх

3-16-39

другий поверх

7-57-60

перший поверх

7-57-60

перший поверх

7-57-60

перший поверх

7-57-60

перший поверх

Чернишов Максим Володимирович

 

Павленко Віктор Миколайович

Консультант суду

 

Консультант суду

 

3-10-19

перший поверх

Гусєв Сергій Григорович

 

Дусь Людмила Василівна

старший розпорядник суду

 

судовий розпорядник

 

без телефону

перший поверх

Канцелярія суду

секретарі по цивільних, кримінальних, адміністративних справах та в справах про адміністративні правопорушення

7-55-29

другий поверх