Задати питання
flag Судова влада України

 

НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н    А     К     А    З   

 

20 листопада 2012 року                м. Ніжин                                          № 13-ОД

 

„Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області”

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання наказу ДСА України від 23 жовтня 2012 року № 138, з метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в суді, -

                

                     Н А К А З У Ю :

 

         1.  Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області” згідно з додатком (додається).

 

2. Керівнику апарату суду Павленко О.В. даний наказ довести до відома всіх суддів та працівників апарату суду Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

 

 

 

Голова Ніжинського

міськрайонного суду                                                                    В.Д. Бережняк

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказом голови Ніжинського                                                                         міськрайонного  від 20.11.2012 р.

   № 13-од

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

 

         1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Ніжинському міськрайонному суду Чернігівської області Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

         2. Відомості в документах Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та мають гриф «Для службового користування».

         3. При необхідності визначення в Ніжинському міськрайоному суді Чернігівської області осіб, які матимуть допуск до державної таємниці:

         - відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці;

         - відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці:

         - відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо);

         - відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

         4. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

         5. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

         6. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

         7. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

         - які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

         - щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

         - з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

         - з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

         - стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

         - щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

         - які містять матеріали службових розслідувань.

         8. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

         9. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

         10. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

         11. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

         12. До Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області, при необхідності можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення наказом голови суду.

 

 

 

Керівник апарату

Ніжинського міськрайонного суду       ____________       О.В. Павленко