Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

  Наказом голови

Ніжинського міськрайонного суду

 Чернігівської області

від  05.12.2012 року № 16-од  

                     

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації
Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області

 

1.   Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області.

 

            2. Відповідальна особа Ніжинського міськрайоного суду Чернігівської області, яка готує інформацію на запит (далі – відповідальна особа суду), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту визначає кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем. 

 

            3. Відповідальна особа суду упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформлює рахунок за формою (додаток 2).

 

            4. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

            5. Відповідальна особа суду упродовж одного робочого дня повідомляє запитувача інформації про вартість фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, реквізити і порядок сплати цих витрат та надає (направляє) відповідний рахунок для оплати (додаток 2).

 

            6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

            7. Надання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом подання до суду оригіналу розрахункового документу.

 

            8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України у Чернігівській області.

  

 Додаток 1

 Розміри

фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 Додаток 2

 

Надавач послуг:

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Отримувач:        

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області

Реєстраційний рахунок:

35224190005960

Код банку отримувача (МФО):  

 820172

Код ЄДРПОУ:                            

26295412

Банк отримувача:

Державна казначейська служба України м. Київ
Призначення платежу Зазначити назву суду

Платник:

               

П. І. Б. платника

 

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

 

 

з/п

 

Найменування

Вартість виготовлення

1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок,

од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                               (сума прописом)

 

 Голова суду ________________                      Відповідальна особа ________________

                                       (підпис)                                                                                                   (підпис)